Siward Swart
adviseur

06-22393017
siward@noormz.nl

"Argumenten moet je niet tellen, die moet je wegen" (Cicero)
"Argumenten moet je niet tellen, die moet je wegen" (Cicero)

Met medezeggenschap kan er meer dan zonder! Als er goed gebruik wordt gemaakt van de medezeggenschapsmogelijkheden binnen een organisatie, hebben alle betrokkenen daar voordeel bij. Ik adviseer, begeleid en train leden van MZ-organen en bestuurders in voorbereiding, uitvoering en evaluatie van deze processen.