OR en PVT

Noor bekijkt de dingen graag van een andere kant en zoekt naar het juiste perspectief op medezeggenschap. Dat andere perspectief, de Noor-methode, maakt het verschil voor ondernemingsraden en directies die écht samen willen werken.

 

Medezeggenschap is dan niet alleen informatie delen en standpunten uitwisselen, maar gebeurt op de Noor-manier. Medewerkers, medezeggenschappers en leidinggevenden werken samen, initiëren, denken mee, participeren en beïnvloeden organisatieveranderingen. Verbinding met de collega's (de achterban) is dan de basis voor OR-werk. 

Noor is een netwerk van medezeggenschapsspecialisten en ondersteunt, coacht en adviseert ondernemingsraden en directies. Daarmee voert Noor campagne voor een sterke, breed gedragen medezeggenschap. 

Noor gelooft in een medezeggenschapscultuur binnen bedrijven, waarin meedenken en invloed hebben op organisatieontwikkelingen normaal is en medezeggenschap onderdeel is van de bedrijfscultuur. 

Zo werkt Noor aan medezeggenschap van, voor en door iedereen. 

  

Noor:

  • begeleidt, traint en coacht ondernemingsraden en directies
  • zorgt voor meer invloed van ondernemingsraden en enthousiasme bij directies en medewerkers
  • verbindt medewerkers, ondernemingsraden, management en vakbonden
  • kijkt verder dan instemming en advies. 

 

_________________________________________________________________________ 


Nieuwe OR of PVT?

Het is voor een startende ondernemingsraad prettig om direct na de verkiezingen een trainingsdag te hebben, waarbij de eerste beginselen van zeggenschap en OR-werk uiteen worden gezet. Doel is OR-leden vertrouwd te maken met hun rol in de ondernemingsraad.

Veel startende ondernemingsraden zijn via Noor begonnen. 

Voor deze ondernemingsraden is er de Noor-startdag. Tijdens deze dag gaan we actief aan de slag met het fenomeen 'medezeggenschap', maar is het ook de bedoeling om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. Het moet wel tot resultaat leiden.

 

Tijdens de startdag behandelen we alle aspecten van medezeggenschap: de rol binnen het bedrijf, de rollen van de leden, het benoemen van taken, het opstellen van een agenda, follow up, communicatie met de achterban, etc. Er wordt vooral ook veel met elkaar gesproken over de vraag wat wel en niet een verantwoordelijkheid is van de ondernemingsraad, de afzonderlijke leden en het overleg met de bestuurder.

Deze training kan gewoon plaatsvinden op het bedrijf of op een externe locatie.

Cases
Gooise Meren: advisering en ondersteuning OR en GO bij fusietraject
PZH: interim ambtelijk secretaris/vernieuwing medezeggenschap
NCDO: advisering, verzelfstandiging en beƫindiging werkzaamheden
Natudis: begeleiding OR bij adviestrajecten
Rijksschoonmaakorganisatie
Derde WW-jaar geregeld in 1 dag
Verbinden OR en vakbond


 

 

 

 

Rhenania
bedrijfsbeeindiging
Begeleiding PVT Rhenania bij bedrijfsbeeindigingPluripharm
Oprichten ondernemingsraadNizo
or begeleiding bij reorganisatie1y DP61
Gemeente Gooise Meren
advisering en ondersteuning OR en GO bij fusietraject
1y DP61logo1
Provincie Zuid-Holland
interim ambtelijk secretaris / vernieuwing medezeggenschap
logo1

Een droomproject: een ondernemingsraad die wil veranderen en vernieuwen. Niet als doel op zich, maar om medezeggenschap te versterken en medezeggenschap van alle medewerkers te maken. 


Geert-Jan Hendriks
PZH_visie op medezeggenschap
PZH_visie op medezeggenschap
NCDOlogo 300
NCDO
advisering, verzelfstandiging en beƫindiging werkzaamheden
NCDOlogo 300logo natudis
Natudis
begeleiding OR bij adviestrajecten
logo natudisWheyco (voorheen DVN)
or begeleiding bij reorganisatie

noormz      bezoekadres: vondellaan 28   3521 GH   utrecht