Dagelijks Bestuur

Noor bekijkt de dingen graag van een andere kant en zoekt naar het juiste perspectief op medezeggenschap. Dat andere perspectief, de Noor-methode, maakt het verschil voor ondernemingsraden en directies die écht samen willen werken. 

 

Medezeggenschap is dan niet alleen informatie delen en standpunten uitwisselen, maar gebeurt op de Noor-manier. Medewerkers, medezeggenschappers en leidinggevenden werken samen, initiëren, denken mee, participeren en beïnvloeden organisatieveranderingen. Verbinding met de collega's (de achterban) is dan de basis voor OR-werk. 

Noor is een netwerk van medezeggenschapsspecialisten en ondersteunt, coacht en adviseert ondernemingsraden en directies. Daarmee voert Noor campagne voor een sterke, breed gedragen medezeggenschap. 

Noor gelooft in een medezeggenschapscultuur binnen bedrijven, waarin meedenken en invloed hebben op organisatieontwikkelingen normaal is en medezeggenschap onderdeel is van de bedrijfscultuur. 

Zo werkt Noor aan medezeggenschap van, voor en door iedereen. 

  

Noor:

  • begeleidt, traint en coacht ondernemingsraden en directies
  • zorgt voor meer invloed van ondernemingsraden en enthousiasme bij directies en medewerkers
  • verbindt medewerkers, ondernemingsraden, management en vakbonden
  • kijkt verder dan instemming en advies. 

 

Cases
noormz      bezoekadres: vondellaan 28   3521 GH   utrecht